Informatie zoeken?
Software zoeken?
Grote letters Kleine letters Accessmode
Print...
Rapport
Algemene gegevens
Titel Leescircus
Uitgever ThiemeMeulenhoff
Testdatum 08-09-2005
Vakgebied Nederlands
Type Methode gebonden
Doelgroep
Omschrijving
Leescircus is een multimediaal computerprogramma voor voorbereidend en aanvankelijk lezen, dat gebruikt kan worden om problemen met leren lezen te voorkomen en te verminderen.
Het programma biedt deelvaardigheden aan, die nodig zijn om eenvoudige woorden te kunnen lezen. Deze deelvaardigheden zijn een onderdeel van Leescircus, beginnend bij 'woordenschat' en eindigend bij het 'vlot lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden'.
Het programma is een aanvulling op methoden voor voorbereidend en aanvankelijk lezen in de groepen 2 en 3 van het Basisonderwijs en in de onderbouw van het Speciaal Onderwijs. Het biedt beginnende en zwakke leerlingen gelegenheid om verschillende deelvaardigheden in voorbereidend lezen of aanvankelijk lezen te oefenen. Leescircus heeft zowel een preventieve als een remediërende (zorgverbredende) functie en kan naast de in de klas gehanteerde leesmethode worden gebruikt. De versie Leeslijn van het programma Leescircus sluit aan op de gelijknamige leesmethode Leeslijn / Leesweg. De versie Algemeen kan gebruikt worden als aanvulling op diverse andere leesmethoden. Er is ook een remediërende versie RT-IB (Remedial Teaching - Intern Begeleider). RT-IB is bedoeld als een extra ondersteuning voor zeer zwakke lezers, die in vergelijking met de rest van de groep achteropraken in de klassikale leesmethode. RT-IB sluit eveneens goed aan op iedere leesmethode en richt zich specifiek op het oefenen van de deelvaardigheden die belangrijk zijn bij het op gang brengen van het aanvankelijk leesproces. De versie Parade tot slot geeft de mogelijkheid de oefeningen en toetsen afzonderlijk aan te bieden.


Screenshots:


Beoordeling bruikbaarheid voor de doelgroep
Categorie 1
voldoende
Voor deze categorie leerlingen is dit programma voldoende toegankelijk.
Om met dit programma te werken moet het kind goed met de muis om kunnen gaan, omdat in iedere oefening slepen met de muis noodzakelijk is. De achtergrond, de knoppen en de feedback zijn niet zo du... Meer
Om met dit programma te werken moet het kind goed met de muis om kunnen gaan, omdat in iedere oefening slepen met de muis noodzakelijk is.

De achtergrond, de knoppen en de feedback zijn niet zo duidelijk: de afbeeldingen hebben veel details en slechte contrasten. Beweegt de leerling over een knop, dan lichten deze niet op.

De uitleg en de auditieve feedback is wel heel duidelijk: het kind wordt in spraak goed uitgelegd wat de bedoeling is.

De letters zijn redelijk groot, maar zijn niet schreefloos. Bij een resolutie van 640x480 is het programma schermvullend en is zijn de letters en afbeeldingen groter.
Bekijk hoe je de resolutie van je beeldscherm kunt instellenMinder
Categorie 2
voldoende
Voor deze categorie leerlingen is dit programma voldoende toegankelijk.
De vergroting werkt redelijk goed.
Categorie 3
beperkt
Voor deze categorie leerlingen is dit programma beperkt toegankelijk.
Vergroting werkt redelijk maar spraak niet.
Categorie 4
ontoegankelijk
Voor deze categorie leerlingen is dit programma ontoegankelijk.
Braille en spraak werken niet.
Bijkomende beperkingen
Samenvatting toegankelijkheidsrapport
Er is een samenvatting gemaakt van het technisch testrapport. lees verder
Gebruikerservaring
Voeg uw gebruikerservaring toe
Externe Links
Meer uitgebreide informatie op de programmamatrix

© Software In Zicht
Utrechtseweg 84, 3702 AD Zeist
dlunenborg@bartimeus.nl
admin Timon Snetselaar